Tjenester

Vi har utviklet en rekke løsninger for å imøtekomme behovene til forskjellige virksomheter og situasjoner som trenger flomvarsel. Systemet ditt vil være skreddersydd, enten du bare trenger prognoseverdier eller et komplett flomvarslingssystem med dashbord og IT-apper.

Du vil enkelt kunne sjekke risikoen for flom fra telefonen, en webapp eller dashbord. Her vil du kunne se prognoser for daglige vannstander flere dager fremover i ditt område og et diagram med symboler som indikerer risikonivået fra grønt til rødt. Du kan også velge å motta et varsel hvis risikoen for flom er høy.

Hvert system er stedspesifikt siden modelleringsstrategien må tilpasses på nytt til de lokale forholdene og tilgjengelige data. Disse kan være fra forskjellige kilder (NVE, Met, Kartverket, vannkraftselskaper, kunders egne sensordata, etc.) og ha forskjellige tids- og romlige skalaer. Systemene våre utnytter tilgjengelige data best, og vi kan foreslå løsninger for å samle inn data i fremtiden som kan forbedre ytelsen.

Du trenger ikke å bekymre deg for detaljene, vi vil informere og veilede deg gjennom prosessen når du kontakter oss.

Kontakt oss

SYSTEMUTVIKLING OG INSTALLASJON

Oppstartsavgift

Vi bygger, utvikler og validerer flomvarslingssystemet ditt. Det blir skreddersydd og tar hensyn til:

  • De ønskede parametrene som skal forutsies (vannstand, vannføring, gjennomsnittlig strømningshastighet, temperatur, stoffkonsentrasjon, osv.).
  • Ønskede varselperioder (alt fra timer til dager).
  • Ønskede dashbordløsninger (webapp, mobilapp, 2D og 3D interaktive kart, APIer).

FLOMVARSEL

Kontinuerlig tjenesteleverandør
Årlig avgift

Vi vil holde deg oppdatert om vannstanden og faren for flom i området ditt og tilby følgende:

  • Kontinuerlige prognoser (f.eks. vannstand) for definerte tidsperioder. Fra noen timer til opptil syv dager.
  • Kvalitetssikring av system og prognoser.
  • Rekalibrering av modellen.

RÅDGIVNING

Pris på forespørsel

Vi drar nytte av våre 20 års erfaring innen flom, ingeniørfag, AI-løsninger og ekspertise innen varslingssystemer til å gi deg personlig rådgivning. Vi kan tilby:

  • Tekniske studier (saksanalyse, identifisering av årsaker og sårbarhet, anbefalinger, løsningsforslag osv.).
  • Bistand til beredskaps- eller operasjonelle organisasjoner i oppfølgingen av en flomhendelse.
Kontakt oss