Spørsmål og svar

Svar:

Systemene våres kjører kontinuerlig på vår skyplattform. De oppdaterte resultatene vises i et dashbord.
Svar:
Vi bruker værmeldinger for at systemene våre skal kunne forutsi flom opptil syv dager i forveien med sikre resultater.
Svar:
Nøyaktigheten i varslene kommer an på hvert enkelt tilfelle (siden det kan påvirkes av tilgjengelig data og kvalitet). Likevel, som en tommelfingerregel, har modellene våre vist over 90-95% nøyaktighet for historiske data. Siden værmeldingene ikke er deterministiske, vil våre varsler også ha et prediksjonsintervall.
Svar:
Ja, akkurat dette er hovedformålet vårt og det som skiller systemene våre fra andre varslingssystemer (som Varsom.no). Systemene våre forutsier parametrene (feks: vannstand) lokalt. Denne informasjonen presenteres i et dashbord sammen med det tilsvarende risikonivået. Hvis kunden velger å ha interaktive 2D- eller 3D-kart, kan vannstanden til og med sees på veggene til bygninger eller annen infrastruktur.
Svar:
Ja, på det interaktive 2D-kartet kan du se vanndybden på et gitt sted ved å klikke på posisjonen. På det interaktive 3D-kartet kan du se vannivået på veggene til bygninger eller annen infrastruktur.
Svar:
Ja, dere kan velge å få et automatisk varsel enten via sms, e-post eller via mobilappen.
Svar:
Ja, systemene våre kan fungere i regulerte nedbørsfelt, slik som med Sauda flomvarselssystem (se casestudier). For å få gode resultater må vi samarbeide med de opererende vannkraftselskapene og ha tilgang til deres data. Systemene våre kan faktisk bidra til å optimalisere vannkraftproduksjonen ved å redusere mengden vann som passerer flomløpet under flom.
Svar:
Ja, systemene våre kan inkludere snøsmelting, slik tilfellet er med Sauda flomvarselsystem (se casestudier). I dette tilfellet predikeres nøyaktig innstrømming til vannkraftmagasinene på grunn av snøsmelting.
Svar:
Systemene våre bruker historiske data, men de bygger ikke på å registrere noen form for hyppighet (gjentakelsesperiode). Derfor forutsier de hva som skal skje for en gitt begivenhet ut fra værmelding. Dette har vist seg å være svært pålitelig. I Tovdal flomvarselsystem (se casestudier), ville vårt system ha vært i stand til å forutsi den ekstreme flomhendelsen i oktober 2017 (høyeste noensinne i det vassdraget) 4 dager i forveien.