Casestudier

Fordelen med våre flomvarslingssystemer er at de kan bestemme vannstanden opptil en uke i forveien. Dette gir lokalsamfunn nok tid til å forberede seg på flom ved å sikre området og redusere skade. Systemene våre håndterer både regulerte og uregulerte vassdrag og vurderer snøsmeltingen, et problem i Sauda og andre vassdrag.

Tovdal flomvarslingssystem

Kunde:

Kristiansand Kommune

Kontaktperson:

Sigurd Paulsen (Beredskapsleder)

Tovdal

Dette pilotsystemet gir oss prognoser om maksimal daglig vannstand 4 dager fremover mellom to broer (Drangholtsmyra og Boenfoss) som befinner seg i Tovdalselva (Agder, Norge).

Denne systemmodellen er en hybridløsning bestående av flere AI/maskinlæringsmodeller kombinert med en statistisk regressoremulator av 2D hydrodynamiske simuleringer.

Prognosene oppdateres 4 ganger om dagen i samsvar med oppdatering av værmeldinger.
Tilsvarende varselnivåer vises da i en webapp og er også tilgjengelige via et API.

Sauda flomvarslingssystem

Kunde:
Digi Rogaland (Sauda kommune)

Kontaktperson:
Hugo Kind (Berdskapsleder)

Sauda

Dette pilotsystemet gir oss prognoser om den maksimale daglige vannstanden 4 dager i forveien i fire tverrsnitt (i Sauda sentrum) i Nordelva og Storelva (Rogaland, Norge).

Forsyst har utviklet en hybridmodell sammensatt av:

  • En statistisk hydrologisk modell for å forutsi vannføring i Nordelva der det ikke var nivåmålinger med historiske data.
  • Flere AI-modeler for å forutsi vannføring i Storelva (inkludert snøsmelting), som er et sterkt regulert vassdrag med vannkraftmagasiner.
  • En hydrodynamisk modell som bruker den predikerte vannføringen oppstrøms og det predikerte havnivået nedstrøms (vannstanden i fjorden) til å forutsi vannstanden på fire steder.

Prognosene oppdateres 4 ganger om dagen i samsvar med oppdatering av værmeldinger.