We see the future by giving life to data

Forecasting Systems (FORSYST)

Flom og skred er de mest dødelige, destruktive og kostbare naturfenomenene i Norge ved siden av stormer.
Med de forventede klimaendringene kan vi forvente høyere temperaturer og økt nedbør. Dette betyr også en økt risiko for hyppigere og mer ødeleggende flommer. Forsyst har som mål å forutsi flom med nøyaktighet slik at offentlige og private virksomheter kan forberede seg i tide. Våre flomvarslingssystemer er basert på en unik blanding av tradisjonelle fysisk-baserte og nyere datadrevne AI-metoder som med nøyaktighet kan forutsi flom opptil syv dager i forveien.


Jeg vil vite mer ..

Jeg vil vite mer ..

Casestudier

Fordelen med våre flomvarslingssystemer er at de kan bestemme vannstanden opptil en uke før tiden. Dette gir samfunn nok tid til å forberede seg på flom ved å sikre området og redusere skade .
Våre systemer håndterer både regulerte og uregulerte nedbørfelt og vurderer snøsmeltingen, et problem i Sauda og andre nedslagsfelt.

Se mer..

Clients

Kontakt oss

La oss koble til

Telefonen

+ 47 912 82 950

Adresse

Jon Lilletuns vei 3, 4879, Grimstad, Norway